Hoće li nova pravila na Instagramu otežati rad aktivistima i aktivistkinjama?

Hoće li nova pravila na Instagramu otežati rad aktivistima i aktivistkinjama?

8. avgusta 2021.

Instagram je predstavio svoju „Kontrolu osetljivog sadržaja”, koja korisnicima i korisnicama omogućava da odrede koliko bi „osetljivog” sadržaja želeli da vide na svojoj Explorer stranici.

Kao osetljiv sadržaj Instagram definiše postove koji ne krše nužno njihova pravila, ali mogu potencijalno uznemiriti neke ljude, navodeći nasilne ili seksualno eksplicitne fotografije, kao i fotografije koje npr. promovišu upotrebu farmaceutskih lekova. Sadržaj koji se smatra osetljivim je i dalje dozvoljen na Instagramu (samo će se ređe prikazivati, posebno korisnicima i korisnicama koji su ograničili svoj nivo osetljivosti), za razliku od sadržaja koji krši njihova pravila (i koji se uklanja).

Opcije za ograničavanje osetljivog sadržaja su „dozvoli” osetljiv sadržaj , „ograniči” i „ograniči još više”. Opcija „dozvoli” neće biti dostupna korisnicima i korisnicama koji su mlađi od 18 godina.

„Ova nova funkcija vam daje kontrolu nad osetljivim sadržajem. Možete odlučiti da stvari ostavite kakve jesu ili možete da podesite kontrolu osetljivog sadržaja da vidite manje ili više vrsti osetljivog sadržaja. Shvatamo da svako ima različite preference za ono što želi da vidi na svom Eksploreru, a ova kontrola će ljudima dati veći izbor u odnosu na ono što oni žele da vide”, stoji u saopštenju koje je Instagram izdao kada je predstavio svoja nova pavila.

Međutim, problem koji navode korisnici/e Instagrama koji svoj nalog koriste i za društveno-politički angažman je taj da Instagram smatra društveno-politički angažman, međunarodnu krizu, trans, kvir, feministički, ljudskopravaški sadržaj potencijalno uznemiravajućim i da samim tim cenzuriše korisnike/ce koji/e se bave ovim temama i/ili su pripadnici/ce marginalizovanih grupa.

Fotografija: https://www.instagram.com/p/CRnROrysyU1/?utm_source=ig_web_copy_link

Na ove tvrdnje Instagram je odgovorio na svom Tviter nalogu, rekavši da nikada ne bi smatrali sadržaj osetljivim samo zato što je kreator/ka sadržaja pripadnik/ca marginalizovane grupe, već da, s obzirom na to da se u Eksploreru prikazuju postovi ljudi koje korisnici/ce Instagrama ne prate, žele da ne prikazuju sadržaj koji bi nekim korisnicima i korisnicama mogao biti osetljiv.

Međutim, Instagram je i ranije optuživan za cenzurisanje, posebno marginalizovanih grupa. Na primer, Instagram je promenio svoju regulativu nakon optužbi za cenzurisanje pro-palestinskog sadržaja. Takođe, optuživan je za različito moderiranje fotografija belkinja i crnkinja, odbijanja da promoviše zdravstvenu zaštitu LGBTQ+ zajedice (smatrajući takav sadržaj političkim), kao i da je omogućavao postove koji su širili dezinformacije i rasizam tokom Black Lives Matter protesta.

Iako Instagram možda zaista nema nameru da ograničava sadržaj pripadnika/ca marginalizovanih grupa i aktivista/kinja za ljudska prava, korisnici nemaju opciju da izaberu koji sadržaj smatraju osetljivim, već u odnosu na stepen ograničenja sadržaja koji su izabrali („dozvoli”, „ograniči”, „ograniči još više” osetljiv sadržaj) Instagram će im filtrirati postove. Što zaista može da dovede do ograničavanja organskog sadržaja aktivista i aktivistkinja za ljudska prava i pripanika/ca marginalizovanih grupa.

Autorka: Ivana Jovanović

Fotografija: astudio / Shutterstock

Sharing is caring!