Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

20. avgusta 2019.

Medijska i digitalna pismenost su veštine kritičkog promatranja medijskih sadržaja, veštine pronalaženja informacija i proizvodnje medijskih sadržaja koje je, opet, ključno za aktivno građansko učešće.

Upravo stoga Media Diversity Institute (MDI), u saradnji sa KOMS-om. Lokal presom, Novim magazinom i Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan kao partnerima, sprovodi projekat “MLADI: Savez za medijsku pismenost i digitalni značaj, projekt za podršku omladinskog građanskog učešća kroz medijsko i digital prisustvo”, a jedan od segmenata je i petodnevni trening za mlade aktiviste NVO odžan krajem jula u Vrnjačkoj Banji.
Programska menadžerka Krovne orgabnizacije mladih Srbije (KOMS) Miljana Pejić takođe smatra medijsku pismenost jednom od ključnih tema današnjice:

“Za mlade, u bilo kojoj oblasti da su aktivni ili žele da budu aktivni, veoma je važan način na koji pristupaju informacijama i kako ih obrađuju, da li ih analiziraju, imaju li dovoljno veština da ih kritički posmatraju. Tu vidimo prednost ovog projekta, u današnje svetu u kojem ima mnogo informacija, medijska pismenost je važna za sve nas, da bi svako mogao da filtrira informacije i uzme tačne i nekako uspe da mu te informacije budu korisne.”

*Izvor: Novi Magazin

Sharing is caring!