O MLADI

O MLADI

Projekat ’MLADI’ ima za cilj da podstakne i omogući građansko učešće mladih kroz medijsko i digitalno prisustvo. Želimo da osnažimo mlade ljude u Srbiji da budu angažovani/e, informisani/e i odgovorni/e demokratski/e građani i građanke tako što ćemo podizati njihovu medijsku i digitalnu pismenost i obezbediti im potrebne alate i kanale da iskažu svoje mišljenje široj publici.


Projekat će se fokusirati na nekoliko grupa aktivnosti:

 1. Medijska pismenost i građanski aktivizam za mlade
  Projekat će u najvećoj meri biti fokusiran na mlade ljude. Planirana su tri treninga za mlade akiviste i aktivistkinje. Želimo da unapredimo veštine kritičkog razumevanja medijskih sadržaja, traženja informacija, proizvodnje (multi)medijskih sadržaja, kao i vođenje online i offline kampanja. Učesnike/ce treninga želimo da osnažimo i da rade sa drugim mladim ljudima kroz vršnjačke radionice i time među svojim vršnjacima/kinjama promovišu aktivno građansko učešće. U okviru projekta planirana su tri treninga za omladinske aktiviste, pa će trening proći ukupno 50 mladih ljudi.
  Ova komponenta projekta biće osnažena i fazom mentorske podrške učesnicima i učesnicama da sprovedu samostalne aktivnosti nakon treninga kao i proizvodnjom Priručnika za Digitalni Građanski Aktivizam koji će mladima dati korisne alate za sprovođenje digitalnih kampanja. U okviru projekta biće uspostavljena i MLADI nagrada koja će služiti kao priznanje najaktivnijim pojedincima ili najuspešnijim omladinskim akcijama.
  Dvanaest javnih debata ’I nas glas se računa’ otvaraće teme od važnosti za mlade. Debate će biti otganizovane širom Srbije i planirano je da pokriju važne društvene teme među kojima i Izlaznost mladih na izbore, Mladi u Vladi, Mladi u medijima…
 2. Izvestavanje o mladima
  Radionica za novinare nacionalnih i lokalnih medija koja za cilj ima da pomogne novarima da prepoznaju teme od važnosti za mlade ali još važnije da prepoznaju mlade kao publiku i sagovornike u svim temama od važnosti za društvo.
  Mentorska podrška je obezbeđena i novinarima kako bi uspešno primenili znanje stečeno na treningu i kako bi povećalo vidljivost mladih i perspektive mladih u široj javnosti u Srbiji.
  Nedeljnik Novi Magazin uspostaviće dodatak ’Perspektiva mladih’
 3. Zagovaranje
  Kroz projekat želimo da utičemo na prepoznavanje medija kao važno sredstvo inkluzije mladih