Poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade

Poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade

30. oktobra 2020.

Institut za medije i različitosti, zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, PU Lokal Press, Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan i Društvom za Novinsku izdavačku delatnst Agenda 2020  objavljuju poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade.

Poziv je otvoren u okviru projekta MLADI koji za cilj ima da podstakne i omogući građansko učešće mladih. Želimo da osnažimo mlade ljude u Srbiji da budu angažovani/e, informisani/e i odgovorni/e demokratski/e građani i građanke, a medijsku i digitalnu pismenost kao i povrćanu vidljivost mladih u medijima vidimo kao sredstvo postizanja tog cilja.

Svrha poziva je povećanje efikasnosti lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji koje se bave mladima i lokalnih medija, u stvaranju sadržaja za nove (digitalne) i tradicionalne medije koji podstiču i podižu svest o značaju učešća mladih u demokratskom društvu. Program bi trebalo da doprinese povećanoj vidljivost mladih, da prikaže pozitivnu sliku mladih ljudi koji učestvuju i imaju glas u društvu i rasvetli probleme sa kojima se mladi suočavaju.

 Specifični ciljevi poziva su:

 • povećanje angažmana mladih na lokalnom nivou;
 • poboljšanje vidljivosti i prisutnosti mladih u medijima;
 • doprinos pozitivnoj percepciji mladih među širokom publikom;
 • unapređenje komunikacije lokalnih OCD sa medijima;
 • saradnja mladih i medija na lokalnom nivou.

Vrste aktivnosti za koje se OCD mogu prijaviti uključuju (ovo su primeri i druge aktivnosti dolaze u obzir):

 • Kampanje zagovaranja i podizanja svesti;
 • Proizvodnja i distribucija medijskog sadržaja;
 • Konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim akterima;
 • Omogućavanje dijaloga o javnim politikama sa zainteresovanim stranama (npr. lokalni zvaničnici, stručna zajednica, mediji).

Sve aktivnosti se sprovode na teritoriji Srbije.

Vreme sprovodjenja aktivnosti je ograničeno na 6 (šest) meseci.

Ukupan budžet programa podrške organizacijama civilnog društva je 60.000 evra.  U okviru Programa planirana je podrška najviše 20 projekata (grantova), pojedinačna vrednost granta je između 2.000 i 5.000 evra.

OCD koji se javljaju na ovaj poziv moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Srbiji I da su izmirili sve zakonske obaveze po pitanju izveštavanja;
 • da imaju iskustva u oblasti omladinskog ili medijskog angažovanja;
 • da su direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
 • da nemaju evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da račun nije u blokadi);
 • da organizacije nisu korisnici sredstava Delegacije Evopske unije u okviru Programa CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2016-2017 budžetska linija 22.020401
 • organizacije mogu da podnesu samo jedan predlog projekta u okviru ovog Programa kao nosilac ili kao partner

Partnerstvo sa lokalnim medijima smatraće se prednošću I doneće dodatne poene prilikom ocenjivanja projekata.

Jednodnevna obuka o pravilima i procedurama za sprovođenje EU grantova biće organizovane za odabrane primaoce bespovratnih sredstava. Obuka će obuhvatiti teme kao što su: upravljanje projektima, pravila o vidljivosti, finansijsko izveštavanje itd.

Pored toga, odabranim OCD će biti omogućena mentorska podrška kako bi im pomogla u sprovođenju kreativnih medijskih kampanja za podizanje svesti javnosti kao i u upravljanju projektim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da popune prijavne formulare.

Rok za prijavu je 30. novembar 2020. do 17:00.

Ovde možete preuzeti poziv. Prijave, koje čini prijavni formular i obrazac budžeta, se mogu podneti putem e-maila: ivana.jelaca@media-diversity.org 

Pogledajte i odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Sharing is caring!