Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih 2019

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih 2019

28. avgusta 2019.

Ovaj multidisciplinarani izveštaj bavi se nizom tema i oblasti koje su od suštinske važnosti za mlade. Cilj istraživanja je da dodatno ukažemo na zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju, ali i da vidimo njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj je da nam omogući da pratimo stanje i eventualne promene, da vidimo da li određene politike daju rezultate i da na taj način imamo podatke koji će sa jedne strane predstavljati vid monitoringa i evaluacije politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na evidence-based policy principu.

Preuzmi