Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2022

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2022

Ovaj multidisciplinarani izveštaj bavi se nizom tema i oblasti koje su od suštinske važnosti za mlade. Cilj istraživanja je da se dodatno ukaže na zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju, ali i da stekne uvid u njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj je da se omogući praćenje stanja i eventualnih promena, da vidimo da li određene politike daju rezultate i da na taj način imamo podatke koji će sa jedne strane predstavljati vid monitoringa i evaluacije politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na evidence-based policy principu.

Rezultati za 2022 godinu pokazuju da su mladi manje zainteresovani za politiku i politička dešavanja nego prethodne godine; mladi nemaju poverenja ni u jednu od institucija koje su ispitivane u istraživanju; 57 % mladih misli da je Srbiji potreban jak vođa; svega 33% njih podržava ulazak Srbije u EU.
Mladi ne koriste informacione sajtove i aplikacije za informisanje – procenat onih koji se informišu više puta dnevno preko informativnih sajtova i aplikacija iznosi 17,5%. Četiri petine mladih smatraju da umeju da prepoznaju lažnu vest.
Instagram svakodnevno koristi 9/10 mladih ispitanika. Kada je reč o komuniciranju, najviše mladih koristi Instagram direktne poruke (92,1%) i WhatsApp (84,1%), zatim Viber (80%). Korišćenje Fejsbuk mesindžera, kao i društvene mreže u celini je u padu, dok je aplikacija koja je zabeležila najveći relativni rast Telegram.

Pogledajte rezultate i na engleskom (Alternative report on the position and needs of youth in the Republic of Serbia)

Preuzmi