ART Strategies Handbook

ART Strategies Handbook

29. septembra 2021.

Ovaj e-priručnik, koji se bavi digitalnim nasiljem, namenjen je omladinskim radnicima. Priručnik pruža smernice i strategije za sprečavanje maltretiranja preko Interneta korišćenjem FACE metodologija. Ove inovativne i umetničke metodologije uključuju snimanje filmova, dramu, vizuelnu i uličnu umetnost.
Priručnik je nastao u okviru projekta FACE, koji je ko-finansiran od strane Erasmus+ programa Evropske Unije, a o kome više možeš saznati ovde.

Preuzmi