CoachMIL: Lažne vesti

CoachMIL: Lažne vesti

22. aprila 2024.

Lažne vesti je popularan termin za nekoliko različitih pojava koje se odnose na takozvani informacioni haos, a koji za vilj najčešće ima da obmane ili manipuliše javnost. U kontekstu medija, ovo predstavljaja ozbiljan problem jer podrivaja poverenje u medijske institucije i može imati štetne posledice na društvo i demokratiju.

Obrati pažnju!

Dezinformacije su netačne informacije koje se dele sa namerom da se obmane ili manipuliše javnost.

Pogrešne informacije predstavljaju grešku, i dele se bez namere da se javnost obmane.

Zlonamerne informacije mogu biti tačne ili delimično tačne, a dele se sa namerom da se nanese šteta pojedincu, grupi, instituciji, državi…

O lažnim vestima možete više da čujete u novom #CoachMIL videu ispod.

Preuzmi