Izveštavanje o nasilju u porodici – Smernice za novinare/ke

Izveštavanje o nasilju u porodici – Smernice za novinare/ke

27. novembra 2018.

Ovaj vodič pomaže novinarima/kama da efikasnije izveštavaju o nasilju u porodici na način koji uzima u obzir osećanja žrtve i koji nasilje u porodici tretira kao ozbiljan problem, dajući istovremeno odgovarajući kontekst i pozivajući institucije na odgovornost.

S ciljem da se medijima obezbedi čvrsta osnova za oblikovanje javnog diskursa i donošenje promene u praktičnoj politici, smernice sadrže pregled relevantnog pravnog okvira, parničnih postupaka, izveštavanja koja vode računa o žrtvi i skloništa i SOS linija za žrtve nasilja u porodici.

Smernice na srpskom jeziku možete preuzeti u PDF prilogu klikom na dugme PREUZMI.

Izvor: OEBS

Preuzmi