Priručnik za izveštavanje o različitostima

Priručnik za izveštavanje o različitostima

8. jula 2019.

Priručnik daje uputstva i savete novinarima/kama o tome kako izbeći stereotipe i odgovorno izvještavati o društvenoj različitosti, bez širenja govora mržnje ili predrasuda. Priručnik uključuje delove o etničkoj pripadnosti, religiji, osobama sa invaliditetom, socijalno ugroženim grupama, starijim osobama, izbeglicama, seksualnoj orijentaciji i političkim disidentima. Svaki odeljak sadrži savete za izveštavanje i detaljnu analizu konkretnih primera iz štampanih medija (preuzetih iz novina iz jugoistočne Evrope, zapadne Evrope i SAD). Moduli za obuke su takođe uključeni.

Preuzmi