MLADI U MEDIJSKOM OGLEDALU 2022

MLADI U MEDIJSKOM OGLEDALU 2022

Rezultati monitoringa mejnstrim medija gotovo se u celosti mogu čitati u svetlu nivoa interesovanja za crnu hroniku: tamo gde je više prostora posvećeno ubistvima, kriminalu i saobraćajnim nesrećama – tu su veći geografski diverzitet, učešće policije kao aktera, ali i učešće „Bezbednosti mladih“ kao teme. U analiziranim medijima ubedljivo je najmanje zastupljena tema „Mladi, aktivizam i volonterski rad“ (1%).

Sa druge strane, analiza tekstova omladinskih portala o aktivizmu pokazala
je da su gotovo svi mediji o ovoj temi izveštavali često. Mentalno zdravlje je takođe tema o kojoj su omladinski mediji često izveštavali, a pojedini mediji i koristeći analitičke žanrove, intervjue sa stručnjacima/kinjama ali i kolumne i lične stavove.

Izveštavanje se najčešće, pogotovo kada je reč o kratkim formama, fokusira na detektovanje problema, bez osvrta na širi kontekst i implikacije. Kao odgovor na takav model, u kom novinar ima funkciju beležničara, sve aktivnije se promoviše
ideja „novinarstva orijentisanog ka rešenjima“ (eng. solution journalism, skraćeno SoJo), odnosno novinarstva s proaktivnim pristupom.
Analiza mejnstrim medija pokazala je da se u samo 26% slučajeva pri izveštavanju o temama od značaja za mlade nudi konkretno rešenje.

Korisnici Tiktoka ovu mrežu najčešće posećuju kako bi se zabavili, te zato ne iznenađuje podatak da najpraćeniji Tiktok nalozi u Srbiji upravo i nude ovakav sadržaj korisnicima, i na tome ‘zarađuju’ veliki broj pregleda. Prva od pet najzastupljenijih tema – muzika, sama po sebi predstavlja zabavni sadržaj, dok su i ostale teme (partnerski odnosi, kuvanje, izazovi i eksperimenti i porodični odnosi) u najvećem broju slučajeva predstavljene na zabavan način, kroz satirične skečeve ili vlogove.

Preuzmi