ODNOSI SA MEDIJIMA: Priručnik za nevladine organizacije

ODNOSI SA MEDIJIMA: Priručnik za nevladine organizacije

18. jula 2019.

Ovaj priručnik je praktičan vodič za odnose sa medijima za nevladine organizacije i ljude koji trebaju bolje komunicirati sa medijima.

Preuzmi