ODNOSI SA MEDIJIMA: Priručnik za nevladine organizacije

ODNOSI SA MEDIJIMA: Priručnik za nevladine organizacije

Ovaj priručnik je praktičan vodič za odnose sa medijima za nevladine organizacije i ljude koji trebaju bolje komunicirati sa medijima.

Preuzmi