Preporuke za medijsko izveštavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

Preporuke za medijsko izveštavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

20. decembra 2022.

Vidljivost i prisustvo transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u javnom diskursu je poslednjih godina u porastu. Tema transrodnosti se najčešće pominje u okviru sadržaja vezanih za popularnu kulturu, ali se sve više obrađuje i u kontekstu ljudskih prava. Svesni činjenice da mediji u velikoj meri utiču na formiranje i oblikovanje stavova građana i građanki o raznoraznim temama, pa i o samoj TIRV zajednici, neophodno je da izveštavanje o TIRV tematici bude profesionalno, etičko i objektivno.

Način na koji mediji reprezentuju transrodne, rodno varijantne i interpolne osobe u velikoj meri utiče na kvalitet života TIRV osoba u našem društvu. Neadekvatnim izveštavanjem mediji osnažuju predrasude i stereotipe koji se vezuju za samu zajednicu što dalje vodi do povećavanja već velike stope diskriminacije, transfobije i interfobije. Takođe, verujemo da i društvo u značajnoj meri može oblikovati rad medija te smo u skladu sa tim ove preporuke napisali za novinarke i novinare ali i za sve one koji se bave TIRV temama ili žele da nauče nešto više o tome.

Preporuke sadržane u ovoj brošuri, namenjene su novinarkama i novinarima svih medija koji izveštavaju o ljudskim pravima, sa ciljem da se primerima dobre prakse unapredi izveštavanje o TIRV osobama i otvore relevantne teme koje su od značaja za TIRV osobe u Republici Srbiji.

Ove preporuke mogu biti od koristi svim osobama koje se na bilo koji način bave TIRV temama, osobama koje su u kontaktu sa TIRV zajednicom ili pak samo žele da se upoznaju sa ovom tematikom.

Preporuke za medijsko izveštavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama možete skinuti u PDF formatu klikom na dugme PREUZMI.

Izvor: Talas TIRV

Preuzmi