Preporuke za proizvodnju i distribuciju sadržaja za mlade

Preporuke za proizvodnju i distribuciju sadržaja za mlade

12. aprila 2024.

Digitalna revolucija je dovela do medijskog okruženja u kojem je manje verovatno da će ih mladi ljudi (digitalni urođenici) pratiti mejnstrim medije. Kao publika, oni su prvenstveno fokusirani na sadržaj koji proizvode i dele njihovi vršnjaci i vršnjakinje na Jutjubu, Tiktoku, Instagramu i portalima. Zbog toga je važno obratiti pažnju i na mlade ljude kao kreatore/ke sadržaja, podjednako kao i publiku.

Preporuke za proizvodnju i distribuciju sadržaja za mlade sadrže preporuke zasnovane na istraživanima Instituta za medije i različitosti – Zapadni Balkan i iskustva u radu na temama koje se bave temom medijskih sadržaja za mlade.

Preporuke za javne servise

PREUZMI OVDE.
 • Proizvodnja specijalizovanog sadržaja za mlade, koji je teško pronaći u komercijalnim medijima, treba da se nastavi. Ovo se posebno odnosi na TV i radio emisije vezane za kulturu i nauku.
 • Javne medijske kuće treba da razmotre uvođenje vesti za mlade i/ili TV vesti koje su namenjene mladima, ali pokrivaju opšte teme vezane za mlade na zanimljiv način i uključuju mlade sagovornice i sagovornike. Nekoliko različitih primera može se naći širom Evrope (npr. CBBC u Velikoj Britaniji ili Jeugdjournaal u Holandiji).
 • Javne medijske kuće treba da organizuju fokus grupe sa mladima, sa ciljem prilagođavanja sadržaja, jezika, dizajna i modela emitovanja sadržaja potrebama mladih iz različitih sredina širom zemlje.
 • Javne medijske kuće treba da teže komunikaciji sa publikom na druge načine koristeći društvene mreže kako bi dobile povratne informacije (kratke ankete, upitnike).
 • Sadržaj za mlade, koji proizvode RTS i RTV, treba ponovo emitovati/objaviti na njihovim YouTube kanalima, ali i na video-na-zahtev sekcijama njihovih veb-sajtova.
 • Sadržaj za mlade treba promovisati putem društvenih mreža, u saradnji sa mladim influenserima i influenserkama i na što interaktivniji način.
 • Obe javne medijske kuće treba da proizvode više sadržaja za mlade na manjinskim jezicima.
 • Javne medijske kuće treba da uključe mlade novinarke, novinare i studente i studentkinje novinarstva u timove za proizvodnju sadržaja za mlade.
 • Javne medijske kuće treba da uključe mlade novinarke, novinare i studente i studentkinje novinarstva u bilo koje svoje produkcijske timove u pokušaju da privuku mlađu publiku.
 • Javne medijske kuće treba da ponude segmente svojih onlajn platformi, posebno YouTube kanala, mladim novinarkama, novinarima i studentima i studentkinjama novinarstva kako bi vežbali svoje veštine i doneli inovativan, kreativan, privlačan sadržaj mladim publikama.
 • Javne medijske kuće treba da istraže sve veće mogućnosti za partnerstvo sa organizacijama za razvoj medija, lokalnim ili međunarodnim, u cilju istraživanja potencijalnog finansiranja za posebno onlajn produkciju od strane mladih i za mlade.

Preporuke za Regulatorno telo za elektronske medije (REM)

PREUZMI OVDE.
 • Kontinuirano praćenje učešća omladinskih programa (kao zasebne programske jedinice) na javnim servisima i komercijalnim TV stanicama
 • Sprovođenje kvalitativne analize sadržaja
 • Uvođenje mera u slučaju instrumentalizacije mladih u političke ili komercijalne svrhe, kao i u rijaliti emisijama
 • Osiguravanje da procenat sadržaja od strane/za mlade odražava nacionalnu demografiju

Preporuke za portale

 • Povećanje žanrovske i geografske raznolikosti
 • Uspostavljanje mreže dopisnika koja bi uključivala novinare i novinarke iz različitih delova Srbije, kao i potencijalno saradnike i saradnice iz inostranstva (na primer, mlade iz dijaspore)
 • Jačanje kapaciteta za proizvodnju multimedijalnog sadržaja
 • Održavanje kontinuiteta u proizvodnji sadržaja, bez pauza uzrokovanih odmorima
 • Uspostavljanje internih uredničkih smernica koje bi sadržale sažete odredbe Kodeksa novinara Srbije, ali i uputstva u vezi sa stilom teksta i grafike, kako bi se osigurala odsutnost senzacionalizma, govor mržnje itd.
 • Obuka u oblasti medijske etike i pripovedanja kroz različite sisteme neformalnog obrazovanja
 • Česta komunikacija sa publikom radi dobijanja povratnih informacija (kratke ankete, upitnici, fokus grupe)
 • Priznavanje nadležnosti Saveta za štampu
 • Registracija u Registar medija (Agencija za privredne registre), što bi, pored transparentnosti, omogućilo učešće u medijskim konkursima koje raspisuju državne, pokrajinske i lokalne vlasti i tako donelo veću održivost

Preporuke za komercijalne televizije

PREUZMI OVDE.
 • Opšte preporuke: povećanje raznovrsnosti žanrova; razvoj inovativnih medijskih formi za mlade; kreiranje i promocija sadržaja u saradnji sa mladima.
 • Sve komercijalne televizijske stanice treba da istraže mogućnosti za povećanje kupovine visokokvalitetnog sadržaja proizvedenog od strane mladih i za mlade od stranih malih produkcijskih kompanija koje su već ostvarile veliki profit prodajom svojih programa glavnim informativnim medijskim kućama.
 • Sve komercijalne televizijske stanice treba da istraže svoje najpopularnije formate – rijaliti emisije – kao sredstvo za promociju obrazovanja, znanja i kulture. Treba istražiti emisije tipa „Ja sam Evropljanin/ka, izvuci me odavde“ / „Srbija ima talenat“, gde takmičari/ke demonstriraju svoje znanje o određenim temama.

Preporuke za organizacije civilnog društva

PREUZMI OVDE.
 • Nadzor nad institucijama zaduženim za praćenje medijskog sadržaja za mlade (REM i Savet za štampu)
 • Edukacija mladih novinara i kreatora sadržaja u oblasti medijske pismenosti i otpornosti na dezinformacije i govor mržnje
 • Edukacija publike (mladih, ali i roditelja i edukatora) u oblasti medijske pismenosti i otpornosti na dezinformacije i govor mržnje
 • Zahtevanje statusa poverenog partnera od IT kompanija u cilju boljeg opremanja za suočavanje sa nepoželjnim online sadržajem

Preporuke za kreatore/ke na društvenim mrežama Jutjub i TikTok

PREUZMI OVDE.
 • Kreiranje etičkog i odgovornog sadržaja
 • Poštovanje privatnosti drugih građana i građanki, posebno u klipovima koji se odnose na ranjive grupe (deca, Romi, LGBTIQ+)
 • Jasno označavanje sponzorisanih klipova
 • Aktivno učešće u zaustavljanju opasnih izazova koji mogu ugroziti fizičko i mentalno zdravlje mladih
 • Kreiranje klipova koji jačaju medijsku pismenost i otpornost na dezinformacije

Preuzmi