Proizvodnja i distribucija sadržaja za mlade u Srbiji (Production and Distribution of Youth Oriented Content in Serbia)

Proizvodnja i distribucija sadržaja za mlade u Srbiji (Production and Distribution of Youth Oriented Content in Serbia)

2. februara 2022.

Koje teme najviše zanimaju i angažuju mladu publiku? Kako su mladi prikazani u medijima i da li imaju medijskog prosotra da iskažu svoj stav? Da li omladinski mediji pomažu mladima da učestvuju u savremenom društvu i doprinose njegovom razvoju?

Digitalna revolucija dovela je do toga da mladi ređe prate mejnstrim medije – kao publika, oni su pretežno fokusirani na sadržaj koji proizvode i dele njihovi vršnjaci/kinje na TikToku, Instagramu i Jutjubu.

Ukupan udeo programa za mlade na RTS2 je 7%, dok je na komercijalnim TV kanalima, poput TV PINK ili TV Hepi, 0%. Da bi privukli pažnju mlađe publike, javni emiteri bi trebalo da uključe mlade novinare/ke u proizvodnju sadržaja.

Omladinski portali izveštavaju o temama od javnog interesa, objavljuju edukativni sadržaj, zagovaraju za osnaživanje ljudskih prava, teže da kreiraju multimedijalni sadržaj, ne koriste klikbejtove niti hejtbejtove i retko kada krše novinarsku etiku. Međutim, da bi se izbalansirao profesionalni i atraktivan pristup, omladinski mediji bi trebalo da pokušaju da često komuniciraju sa svojom publikom kako bi osigurali povratnu informaciju.

Pročitajte celo istraživanje i saznajte više o medijskim sadržajima kreiranim za mlade i od strane mladih, kao i o preporukama za stvaranje boljeg i etičkijeg medijskog okruženja.

Preuzmi