Trgovina ljudima: priručnik za novinare

Trgovina ljudima: priručnik za novinare

20. maja 2023.

Ovaj Priručnik je priređen sa namerom da svima onima koji pišu ili žele da pišu o problemu trgovine ženama damo osnovne informacije o samom problemu, kao i preporuke za pisanje, a sve u cilju što preciznijeg predstavljanja problema i informisanja građanstva, u interesu žena žrtava trgovine ljudima i svih onih koji sa njima rade.

Izvor: ASTRA

Preuzmi