Vodič za novinare/ke za izveštavanje o marginalizovanim grupama i osetljivim temama

Vodič za novinare/ke za izveštavanje o marginalizovanim grupama i osetljivim temama

14. marta 2024.

Mediji imaju veliku odgovornost prilikom izveštavanja o svakoj temi. Međutim, posebna pažnja prilikom izveštavanja ključna je kada je reč o marginalizovanim grupama i osetljivim temama. Novinari/ke dužni/e su da poštuju profesionalne standarde koji su propisani Kodeksom novinara Srbije, ali i one koji su propisani u Zakonu o javnom informisanju i medijima.

U prilog tome, mnogobrojne nevladine organizacije i udruženja rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, kao što su diskriminacija i stereotipizacija marginalizovanih grupa u medijima.

Na našem sajtu izdvojili smo važne vodiče/smernice/publikacije koji/e mogu pomoći novinarimakama, urednicima/cama, ali i svim zainteresovanim stranama koji/e rade na temama koje se tiču marginalizovanih grupa i osetljivih tema.

Prvi među njima jeste Priručnik za novinare i novinarke „Kako izveštavati o mentalnom zdravlju“ koji je napravio psihološki centarz za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“. Tu je i Priručnik za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju mladih.

Kada je reč o izveštavanju o nasilju prema ženama, Mreža za izveštavanje o različitosti i grupa „Novinarke protiv nasilja“ napravile su Preporuke za izveštavanje o nasilju prema ženama.

Važne preporuke za medijsko izveštavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim (TIRV) osobama napravilo je Kolektiv Talas TIRV.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan, Asocijacija Lokal pres i Novi Magazin uradilo je Preporuke za razvoj diverziteta i etike u medijskim sadržajima za mlade s ciljem da se bliže sagledaju aktuelni trendovi i uvide mogućnosti za unapređenje ovih sadržaja.

Iako postoje brojni resursi za izveštavanje o nasilju prema ženama, i dalje mediji i o ovoj temi izveštavaju senzacionalistički i stereotipno. U cilju poboljšanja etike i poštovanja osnovnih načela, nastao je Priručnik za etičko i nediskriminatorno izveštavanje o nasilju prema ženama u onlajn sferi.

Grupa „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ napravila je posebne Smernice za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama.

I danas je izuzetno naći pravu terminologiju za izveštavanje o osobama sa invaliditetom. Kako bi pomogla novinarima/kama u izveštavanju o ovoj temi, novinarka i aktivistkinja za ljudska prava Lana Nikolić napravila je Priručnik za novinare/ke koji je usmeren na izveštavanje o osetljivim grupa, sa posebnim akcentom na osobe sa hendikepom.

Astra (Akcija protiv trgovine ljudima) napravila je poseban Priručnik za novinare/ke koji izveštavaju o trgovini ljudima.

Način na koji mediji izveštavaju o kriznoj situaciji oblikuje osećanja i ponašanja javnosti neposredno nakon, ali i duže nakon događaja. Senzacionalistički naslovi i tekstovi, preuranjeno i neutemeljeno iznošenje uzroka, kao i previše detalja o događaju mogu u javnosti izazvati nemir i paniku i povećati šansu da se ovakav događaj ponovi. Sa druge strane, odgovorno izveštavanje doprinosi razumevanju događaja, pomaže oporavku čitave zajednice i doprinosi prevenciji ovakvih događaja u budućnosti. Iz ovih razloga nastale su Psihološke smernice za medijsko izveštavanje nakon kriznih događaja.

Za izveštavanje o samoubistvu napravljene su posebne etičke smernice za novinare/ke koji izveštavaju o ovoj temi.

Nalazi Mreže za izveštavanje o različitosti ukazuju da je LGBTIQ+ zajednica jedna od tri grupe najčešće izložene govoru mržnje. Mediji neretko doprinose tome, a imaju i važnu ulogu da edukuju i informišu građane i građanke i time smanjuju stigmu i predrasude, te su iz tog razloga i nastale smernice koje mogu da doprinesu kvalitetnijem izveštavanju o temama važnim za LGBTIQ+ zajednicu.

Preuzmi