Hoće li nova pravila na Instagramu otežati rad aktivistima i aktivistkinjama?

Hoće li nova pravila na Instagramu otežati rad aktivistima i aktivistkinjama?

Iako Instagram možda zaista nema nameru da ograničava sadržaj pripadnika/ca marginalizovanih grupa i aktivista/kinja za ljudska prava, korisnici nemaju opciju da izaberu koji sadržaj smatraju osetljivim, već u odnosu na stepen ograničenja sadržaja koji su izabrali („dozvoli”, „ograniči”, „ograniči još više” osetljiv sadržaj) Instagram će im filtrirati postove.

Saznaj više

Odgovornost tabloida u širenju homofobije

Odgovornost tabloida u širenju homofobije

Tabloidi neće preko noći početi da izveštavaju u skladu sa novinarskom etikom i poštovanjem ljudskih prava i zato je važno raditi na medijskoj pismenosti građana i građanki. Kada većina građana i građanki prepozna da je nešto diskriminacija, a ne objektivna informacija, i reaguje na to, biće to pritisak na (tabloidne) medije da izveštavaju u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.

Saznaj više

Društvena odgovoronost influensera i influenserki

Društvena odgovoronost influensera i influenserki

Nekada je za brend jedino bilo važno da ga reklamira osoba koja ima veliki broj pratilaca. Međutim, danas se sve više prepoznaje koliko je važno da influenseri i influenserke koji reklamiraju određeni brend dele vrednosti za koje se taj brend zalaže. Ako uzmemo u obzir to da je veliki broj aktivnosti usmeren ka mlađoj publici (generaciji Z), jasna je ova promena.

Saznaj više

Zaboravljena deca Srbije: Uloga medija u izveštavanju o osobama sa invaliditetom

Zaboravljena deca Srbije: Uloga medija u izveštavanju o osobama sa invaliditetom

Mediji imaju ulogu u kreiranju i/ili pojačavanju postojećih stereotipa u društvu, ali mogu imati i važnu ulogu u dekonstrukciji tih stereotipa. Njihova značajna uloga je u podizanju svesti i promeni predstavljanja osoba sa invaliditetom. Srbija je potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koja zahteva od država da podižu svest i bore se protiv stereotipa u vezi sa osobama sa invaliditetom, uključujući podsticanje svih medija da prikazuju osobe sa invaliditetom na način koji je u skladu sa poštovanjem ljudskih prava.

Saznaj više

Upotreba rodno osetljivog jezika

Upotreba rodno osetljivog jezika

Skupština Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Zakon o rodnoj ravnopravnosti trebalo bi da doprinese „ravnopravnom učešću i zastupljenosti žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada”.

Saznaj više

„Moram da poslužim kao uzor i to znači da ne mogu da podbacim“ – podkast sa Selmom Selman

„Moram da poslužim kao uzor i to znači da ne mogu da podbacim“ – podkast sa Selmom Selman

Selma Selman je umetnica iz Bosne i Hercegovine. U svoja umetnička dela uključuje svoju kreativnost, ali i aspekte svog identiteta. Kao deo romske porodice koja zarađuje za život od sakupljanja i prodaje gvožđa, Selma u svojoj umetnosti koristi gvožđe i materijale za višestruku upotrebu. Kako bi dovela u pitanje rad i kapitalizam u romskim sredinama i šire, u performansu „Mercedes Matrix“ sa svojom porodicom, pred publikom, rastavlja Mercedes.

Saznaj više

Tabloidizacija seksualnog nasilja

Tabloidizacija seksualnog nasilja

S obzirom na to da živimo u društvu koje ćuti na mizogeno i seksističko ponašanje, progovoriti o seksualnom nasilju zahteva izuzetnu hrabrost. Samim tim, mediji ne bi trebalo da svojim izveštavanjem doprinose sekundarnoj viktimizaciji žrtve, već bi trebalo da je podrže i ohrabre. Pružajući siguran prostor jednoj žrtvi, ohrabriće i druge da progovore o svojim traumama. A utvrđivanjem krivice bavi se Tužilaštvo, to nije uloga niti medija niti javnosti.

Saznaj više

Zakon o istopolnim zajednicama: Homofobija i  govor mržnje

Zakon o istopolnim zajednicama: Homofobija i govor mržnje

Srbija bi uskoro mogla da usvoji Zakon o istopolnim zajednicama, što bi predstavljalo prvi korak ka ostvarivanju jednakih prava LGBT+ osoba. Ovaj zakon izjednačava istopolne zajednice sa institucijom braka u pogledu socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja, kao i obaveze i prava parnera/ki istopolne zajednice sa obavezama i pravima bračnih supružnika kada se radi o nasleđivanju imovine i porezima.

Saznaj više

Mladi u medijskom ogledalu 2020

Mladi u medijskom ogledalu 2020

Otkad se sprovodi istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu” sadržaj o mladima se kontinuirano povećava i dvostruko je veći nego 2017. godine. Međutim, pomenuti trend ne treba nužno posmatrati kao pozitivan.

Saznaj više

Rezultati dodele finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade

Rezultati dodele finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade

Nakon zatvaranja konkursa za dodelu finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade, zadovoljstvo nam je da objavimo spisak 16 organizacija civilnog društva (OCD) kojima su dodeljeni grantovi.

Saznaj više

Praksa uz mentorski program – digitalni mediji i komunikacije

Praksa uz mentorski program – digitalni mediji i komunikacije

Ukoliko si mlada i motivisana osoba, student ili studentkinja novinarstva, medija, digitalnih komunikacija ili sličnih oblasti, sa željom da naučiš kako se kreiraju online sadržaji za potrebe različitih društveno odgovornih projekata i projektnih aktivnosti – onda tražimo baš tebe!

Saznaj više

Zaboravljeni genocid – Porajmos

Zaboravljeni genocid – Porajmos

Uprkos velikim žrtvama tokom Drugog svetskog rata, „porajmos” je najčešže zanemaren – u obrazovanju, javnosti i medijima. Ipak, to nije slučaj samo sa Holokaustom, danas je medijski prostor posvećen Romima vrlo mali, izveštavanje se zadržava na faktografskom nivou, bez ulaženja u dublju analizu i kritičkog preispitivanja položaja Roma i Romkinja

Saznaj više