Kako prepoznati lažnu vest samo uz pomoć Gugla

Kako prepoznati lažnu vest samo uz pomoć Gugla

Lažne vesti postale su deo svakodnevice i gotovo ih je nemoguće odmah primetiti. Kodeks novinara Srbije jasno naglašava da je “obaveza novinara da tačno, objektivno i potpuno blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.” Zašto onda postoje lažne vesti? Lažne vesti …

Saznaj više

Balans između vlasnika i korisnika autorskog dela

Balans između vlasnika i korisnika autorskog dela

Pojam „copyright“ odnosi se pre svega na autorska prava koju su u našoj zemlji regulisana Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Prema tom zakonu, autor je lice koje je stvorilo autorsko delo i kome po tom osnovu pripadaju moralna i imovinska prava.

Saznaj više

Romi u medijima: ogledalo društvenih predrasuda

Romi u medijima: ogledalo društvenih predrasuda

O Romima i Romkinjama se uglavnom izveštava kada se obeležava Svetski dan Roma ili kada se govori o programima podrške romskoj zajednici. Čak i tada, izveštavanje se zadržava na faktografskom nivou, bez ulaženja u dublju analizu problema i kritičkog preispitivanja položaja Roma i Romkinja u Srbiji.

Saznaj više

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih: (Ne)Poverenje mladih u medije

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih: (Ne)Poverenje mladih u medije

koro trećina mladih ne informiše se svakodnevno, već nekoliko puta nedeljno, a na to treba dodati i još nešto manje od četvrtinu ispitanika koji se informišu i ređe od toga. Interesantno je primetiti i da se primećuje pad u odnosu na 2018, kad je broj onih koji se informišu i po više puta na dan bio značajno veći a broj onih koji se ne informišu svakodnevno manji.

Saznaj više

Otkazan/a ili kritikovan/a? Koga „kultura otkazivanja” zaista targetira?

Otkazan/a ili kritikovan/a? Koga „kultura otkazivanja” zaista targetira?

U proteklih nekoliko nedelja, razgovor oko „kulture otkazivanja“ eskalirao je u histeriju. Sve je počelo kada je J.K. Rouling objavila seriju transfobičnih tvitova, u kojima je podrazumevala da samo cis žene mogu da imaju menstruaciju (time isključujući trans žene ili rodno ne-binarne osobe). Nakon toga, suočila se sa burnim reakcijama na mreži i kritikovana je …

Saznaj više

Može li kampanja bojkota usluga oglašavanja naterati Fejsbuk na pozitivne promene? Hoće li gigant društvenih mreža konačno početi da sluša?

Može li kampanja bojkota usluga oglašavanja naterati Fejsbuk na pozitivne promene? Hoće li gigant društvenih mreža konačno početi da sluša?

Tokom proteklih nekoliko nedelja, stotine kompanija pridružile su se pozivu da bojkotuju Fejsbukove usluge oglašavanja u julu, nadajući se da će finansijski udar naterati društvenu mrežu, koja vredi 70 milijardi dolara, da se pozabavi širenjem govora mržnje i dezinformacijama za koje mnogi smatraju da nesrazmerno utiču na manjinske zajednice.

Saznaj više

Baka Prase kao ogledalo seksizma u srpskom društvu

Baka Prase kao ogledalo seksizma u srpskom društvu

Iako je prema srpskom Krivičnom zakoniku seksualno uznemiravanje krivično delo, i dalje se ovakvo ponašanje shvata kao šala, kao nešto neozbiljno. Devojčice se već u pubertetu prvi put suočavaju sa sekusalnim uznemiravanjem. Većina njih nije ni svesna da je pretpela seksualno uznemiravanje, jer su neki oblici često društveno prihvatljivi – dobacivanje na ulici, uporno pozivanje na dejt uprkos jasnom odgovoru da osoba nije zainteresovana, štipkanje.

Saznaj više

Zašto nije ok naglašavati da su mladi najbrojniji među novozaraženim korona virusom

Zašto nije ok naglašavati da su mladi najbrojniji među novozaraženim korona virusom

Statistički možda mladi ljudi jesu najbrojniji među novozaraženim korona virusom, ipak, da li je rešenje upirati prstom u mlade i prenositi odgovornost na njih?

Saznaj više

MLADI debata – Izbori mladih: Kako doneti izbornu odluku

MLADI debata – Izbori mladih: Kako doneti izbornu odluku

Da bismo pomogli mladima pri donošenju izborne odluke, projekat MLADI organizovao je debatu sa politikologom Bobanom Stojanovićem, programskom koordinatorkom projekta Popularna demokratija Ivanom Milosavljević, generalnim sekretarom KOMS-a Stefanom Đorđevićem i docentom na Fakultetu političkih nauka Dušanom Vučićevićem o položaju mladih u predizbornim kampanjama i političkim partijama.

Saznaj više

Međunarodni dan izbeglica

Međunarodni dan izbeglica

Svaka 97. osoba na svetu raseljena usled progona ili konflikata, što je preko 79,5 miliona ljudi, a skoro polovinu tog broja čine deca, objavio je UNHCR povodom Međunarodnog dana izbeglica. Prema podacima Komeserijata za izbeglice, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 4 800 osoba, dok Srbija još uvek radi na obezbeđivanju domova ljudima koji …

Saznaj više

MLADI Debata: Pandemija lažnih vesti

MLADI Debata: Pandemija lažnih vesti

Mladi koji su želeli da budu informisani u vreme pandemije korona virusa okrenuli su se izvorima informacija koje inače, ne koriste mnogo. Tako je istraživanje portala Youth Vibes pokazalo da je televizija prestigla društvene mreže kao izvor informacija u doba vanrednog stanja u Srbiji.

Saznaj više

Janjić: Pandemija virusa korona pokazala je kako se dezinformacijama direktno mogu ugroziti nečije zdravlje, pa i život

Janjić: Pandemija virusa korona pokazala je kako se dezinformacijama direktno mogu ugroziti nečije zdravlje, pa i život

Uticaj lažnih vesti na publiku je teško proceniti, jer nisu sve lažne vesti jednako opasne, kao što ni sva publika nije jednako lakoverna. Ipak, kada ukrstimo različite mogućnosti, rekao bih da su najopasnije one situacije kada se ljudima koji su u teškom finansijskom, zdravstvenom ili emotivnom stanju plasiraju lažne vesti koje provociraju strah. Pandemija virusa korona pokazala je kako se dezinformacijama direktno mogu ugroziti nečije zdravlje, pa i život.

Saznaj više