Preporuke za razvoj diverziteta i etike u medijskim sadržajima za mlade

Resursi za novinare

Ovde možete naći različite resurse koji vam mogu pomoći da
unapredite veštine medijske i digitalne pismenosti kao i da unapredite izveštavanje o mladima. Ako želite da predložite neke resurse
slobodno nam pišite.