ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O POLOŽAJU I POTREBAMA MLADIH 2021

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O POLOŽAJU I POTREBAMA MLADIH 2021

12. avgusta 2021.

Ove godine je poverenje mladih u demokratiju opalo (44% njih smatra da je demokratija najbolji oblik političkog vladanja), mada je i dalje na višem nivo u odnosu na 2017. i 2018. godinu. Nakon što je 2019. i 2020. godine više od polovine mladih smatralo da je Srbiji potreban jak vođa, taj broj je sada ponovo ispod 50%, pokazuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih.

Ovaj multidisciplinarani izveštaj bavi se nizom tema i oblasti koje su od suštinske važnosti za mlade. Cilj istraživanja je da se dodatno ukaže na zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju, ali i da stekne uvid u njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj je da se omogući praćenje stanja i eventualnih promena, da vidimo da li određene politike daju rezultate i da na taj način imamo podatke koji će sa jedne strane predstavljati vid monitoringa i evaluacije politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na evidence-based policy principu.

Preuzmi