Preporuke za razvoj diverziteta i etike u medijskim sadržajima za mlade

Resursi za građanske organizacije

Ovde možete naći različite resurse koji vam mogu pomoći da unapredite veštine medijske i digitalne pismenosti kao i da unapredite komunikaciju sa medijima. Ako želite da predložite neke resurse slobodno nam pišite.