Priručnik za novinare i novinarke – Izveštavanje o osetljivim grupama: Osobe sa hendikepom

Priručnik za novinare i novinarke – Izveštavanje o osetljivim grupama: Osobe sa hendikepom

28. februara 2020.

Preuzmi