Serijal edukativnih videa o medijskoj pismenosti

Serijal edukativnih videa o medijskoj pismenosti

5. marta 2023.

Šta nas „Gospođa ministarka“ uči o senzacionalizmu i da li ima mesta za diskusiju o medijima na času fizike? Novosadska novinarska škola je kreirala serijal od 10 edukativnih videa koji pokazuju kako se o svakodnevnim medijskim pojavama može govoriti sa učenicima na redovnim časovima.

Ovaj serijal predstavlja nove i inovativne pristupe u realizaciji nastave koji donose korisne informacije, podstiču kritičko mišljenje na način koji je učenicima interesantan. Svaki video iz serijala objašnjava kako nastavnici mogu primeniti veštine medijske pismenosti na časovima iz postojećeg plana i programa.

Osim različitih lekcija, videi pokrivaju i različite uzraste, pa se tako u njima može naći inspiracija za učenike i nastavnike kako osnovnih, tako i srednjih škola. Edukativni videi obrađuju teme iz predmeta: Jezik, mediji i kultura, Srpski jezik, Fizika, Muzičko, Filozofija, Svet oko nas, Psihologija, Likovno, Retorika, Građansko vaspitanje i dostupni su na Jutjub kanalu Novosadske novinarske škole.

Videi su napravljeni na osnovu priručnika Zvoni za medijsku pismenost u kom se nalazi detaljan plan ralizacije i literatura za prikazanih 10 lekcija. Priručnik je besplatan i može se preuzeti sa sajta Novosadske novinarske škole na ovom linku.

Prema istraživanju Instituta za otvoreno društvo iz Sofije, koje određuje indeks medijske pismenost u 35 zemalja Evrope, Srbija se nalazi na 29. mestu. Ovaj podatak nam ukazuje na to da je neophodno medijsko opismenjavanje građana Srbije na sistemskom nivou. Transformacija obrazovnog sistema u pravcu podsticanja i razvijanja kritičkog mišljenja kroz analizu medijskih sadržaja predstavlja nužnost savremenog medijskog okruženja, kako bi građani bili u stanju da donose odgovorne odluke i budu aktivni građani društva.

Materijali su kreirani u sklopu projekta „Zvoni za MIP – osnaživanje učenja medijske i informacione pismenosti u školskom sistemu Srbije“ koji realizuje Novosadska novinarska škola uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Кraljevine Holandije u okviru MATRA programa i Balkanskog fonda za demokratiju (projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD) i Ministarstva spoljnih poslova Кraljevine Norveške. Stavovi izneseni u priručniku i u videima ne izražavaju nužno i stavove donatora.

Tekst, foto i video-materijal: Novosadska novinarska škola

Sharing is caring!