Zakon o istopolnim zajednicama: Homofobija i  govor mržnje

Zakon o istopolnim zajednicama: Homofobija i govor mržnje

Srbija bi uskoro mogla da usvoji Zakon o istopolnim zajednicama, što bi predstavljalo prvi korak ka ostvarivanju jednakih prava LGBT+ osoba. Ovaj zakon izjednačava istopolne zajednice sa institucijom braka u pogledu socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja, kao i obaveze i prava parnera/ki istopolne zajednice sa obavezama i pravima bračnih supružnika kada se radi o nasleđivanju imovine i porezima.

Usvajanje zakona izazvalo je brojne reakcije u javnosti, od peticije protiv usvajanja Zakona o istopolnim zajednicama (koju je potpisalo 212 javnih ličnosti i akademskih građana/ki) preko pozivanja pokreta Dveri da se zakon izglasa na referendumu, do peticije koja je podržala inicijativu da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama (koju je potpisalo više od 1 000 javnih ličnosti i akademskih građana/ki).

Pozivanje pokreta Dveri da se zakon izglasa na referendumu predstavlja populistički akt, jer u Ustavu Srbije stoji da predmet referenduma ne mogu biti zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode.

Pored toga, pokret Dveri je na konferenciji za medije predstavio proglas o bioetici u kojem homoseksualnost naziva „bioetičkim izazovom” i „homoseksualizmom”. Termin „homoseksualizam” je pogrešan, jer se aludira na ideologiju ili pravac mišljenja, a homoseksualnost je seksualna orjentacija; emocionalna, romantična i/ili seksualna privlačnost osoba istog pola. Da greška nije posledica neznanja, već homofobija govori ostatak teksta.

Politički homoseksualizam i „dženderizacija“ društva, čiji je cilj ukidanje prirodnih polnih podela kao osnove saradnje i jednakosti polova, dimna su zavesa da bi se prikrio rat globalističkih oligarhija protiv običnog čoveka, kome su uskraćuju osnovna prava, poput prava na rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i dostojanstven život”, stoji u proglasu.

Očigledno je da je homofobni diskurs još uvek dominantan u našem društvu i da je LGBT+ zajednica jedna od najizloženih govoru mržnje. Terminologija koja se koristi, i koja je prisutna i u proglasu Pokreta Dveri, diskriminušuća je i uvredljiva.

„Govor mržnje negativno utiče na sliku i integritet koju jedna LGBT+ osoba ima o sebi, ali i na formiranje pogrešne slike društva o LGBT+ osobama. Formiranju takve slike doprinose političari i javne ličnosti, koje neki građani/ke možda prate, i koji govore negativno o LGBT+ osobama ili potpisuju peticiju protiv Zakona o istopolnim zajednicama“ , rekao je aktivista za ljudska prava Filip Vulović.

Zanimljivo je da se proglasom Pokreta Dveri poziva na otvorenu javnu debatu i poštovanje ljudskih prava, dve važne vrednosti demokratskog društva, ali se kroz tekst proglasa jasno negiraju prava određenih članova društva.

Takođe, za vreme pandemije, racionalno je da postoji strah i anksioznost građana/ki zbog budućnosti. U svom proglasu, Pokret Dveri manipuliše tim strahom i širi lažne vesti i manipulativne tvrdnje koje čak i raspiruju naučno nezasnovane teorije zavere o vakcinama.

U proglasu koji na ne sasvim jasan način dovodi u vezu homoseksualnost, vakcine i druge pojave poput „transhumanizma“ postoji kombinacija manipulacije činjenicama i informacijama, zloupotreba važnih vrednosti poput slobode izbora, izražavanja i otvorene javne debate kao i otvoreno homofoban govor, koji doprinose neprijateljstvu građana/ki prema pripadnicima LGBT+ zajednice. Političari/ke bi trebalo da budu odgovorni za izgovorenu javnu reč, a na građanima/kama je da ih pozovu na tu odgovornost, na primer tako što će na širenje govora mržnje, neprijateljstvo i lažne vesti određenih političara/ki odgovoriti neglasanjem na izborima.

Autorka: Ivana Jovanović

Fotografija: Inked Pixels/ Shutterstock

Sharing is caring!