Vodič medijske pismenosti za tebe – danas obeležavamo Međunarodni dan mladih

Vodič medijske pismenosti za tebe – danas obeležavamo Međunarodni dan mladih

Kada neko ili nešto dobije svoj međunarodni dan, to u isto vreme bude i dobar povod da se posveti posebna pažnja, ali i opravdanje da se nekome ili nečemu posvećuje pažnja samo tog dana. 

Danas je Međunarodni dan mladih, a MLADI svakog dana radi na boljem položaju svih nas, mladih. Ipak, za ovaj 12. avgust spremno je nešto novo i malo drugačije – vodič medijske pismenosti na svajp. 

Prema najnovijim podacima Krovne organizacije mladih Srbije, dve trećine mladih u Srbiji često nailazi na lažne vesti (66,1%) i smatra da ume da ih prepozna (62,8%)*.1 To je manji broj mladih koji se susreće sa lažnim vestima u odnosu na prošlu godinu (76%), ali i manji broj onih koji smatraju da umeju da ih prepoznaju (80%).2   

Zato je glavna MLADI misija, kao i do sada, da sa tobom radi na povećanju medijske pismenosti koja vodi aktivnom i informisanom učešću. 

MLADI predstavlja kratak „vodič” medijske pismenosti  – pojave i pojmovi u medijima koje treba da imaš na umu kada si na telefonu. U suštini, ovo je neka vrsta zbirke dela onoga o čemu smo razgovarali i učili zajedno. 

Pa da počnemo! 

Tim „prevaranti” 

Napad do gola igraju zajedno klikbejt, njegov mlađi brat – hejt bejt i vrlo često sa njima – prikriveno oglašavanje. Golovi su klikovi, a klikovi su zarada. 

Klikbejt naslovi služe jednoj svrsi – stvaranju profita. Mediji koji isključivo jure klikove i profit često obmanjuju čitaoce i čitateljke i ne informišu u javnom interesu. 

Naslovi obično izgledaju ovako: JEZIVO: NEĆETE VEROVATI ŠTA JE OVAJ TABLOID URADIO! (FOTO+VIDEO) 

Njegov mlađi brat ili mlađa sestra – hejt bejt iliti „pecanje na mržnju” je osmišljena mržnja prema nekome ili nečemu sa ciljem da onaj ko širi mržnju zaradi. Posledice su stvaranje straha i/ili usmeravanje mržnje prema pojedincima ili grupama ljudi. 

Prikriveno oglašavanje je pojava u kojoj se reklama „maskira” u običan medijski proizvod, što je protivzakonito i etički neispravno. 

Reklamiranje ili oglašavanje nije sporno, naprotiv – jedan je od osnovnih vidova finansiranja medija, ali ono mora da bude naznačeno u skladu sa propisima. 

Tim hejteri” 

Nažalost, MLADI često skreće pažnju na razna targetiranja. Svakom targetiranju prethodi, prati ga, te iz njega sledi i umnožava se i govor mržnje. Neretko i zlonamerno govor mržnje označava se kao sloboda govora

Targetirani su profesori i profesorke, političarke i političari, glumci i glumice, novinarke i novinari, studenti i studentkinje i svako može da bude sledeći. 

Prema definiciji Saveta Evrope govor mržnje obuhvata sve oblike izražavanja koji šire, podstiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminacije i neprijateljstva prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porekla. 

Govor mržnje posebno je zabrinjavajući i opasan kada dolazi od predstavnika/ca vlasti i kada mediji nemaju kritički filter u prenošenju takvog govora. 

Ovo je i podsetnik da govor mržnje nije isto što i sloboda govora. Tamo gde počinje ugrožavanje prava, sloboda i bezbednosti drugih, završava se sloboda govora. 

Ako te zanima više o ovoj temi, preporuka su MLADI tekstovi Ćutanje institucija je odobravanje govora mržnje i političkog targetiranja koje sledi i Atmosfera straha: država u kojoj se ratuje grafitima, muralima, krečenjima, plakatima, cepanjem plakata i tako ukrug, ukrug, ukrug.  

Deluj! 

Poenta nije samo prepoznati određenu pojavu, već i aktivno učestvovati – samo medijski i digitalno pismeni mladi mogu da valjano učestvuju u dešavanjima oko sebe. 

MLADI je izlistao i četiri načina kako prijaviti diskriminišući i govor mržnje u medijima. Obavezno ih pogledaj. 

Imaj na umu da postoje institucije na koje možeš da računaš. 

Savet za štampu 

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače i izdavačice, vlasnike i vlasnice štampanih i onlajn medija i profesionalne novinare i novinarke.  

Savet prati poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima i rešava žalbe pojedinaca/ki i institucija na sadržaje ovih medija. 

Praktično, to znači da svako od nas može da podnese žalbu ukoliko naiđe na medijski sadržaj koji nije u skladu sa Kodeksom novinara Srbije

Ombudsman 

Ombudsman ili zaštitnik građana štiti i unapređuje poštovanje naših prava i sloboda. On ili ona takođe kontrolišu rad državnih institucija kako bi nas zaštitili od državne samovolje. 

Gde je tu tvoje delovanje? U pritužbi građana – svako od nas može da je podnese. 

Postoji još jedan tim – tim „botovi”. 

Botovi dolaze od reči robot, a označavaju softver koji je programiran da ima određene stavove, mišljenja, predrasude i radi automatske radnje. 

U Srbiji se ovaj izraz koristi i za pripadnike takozvanih internet timova političkih stranaka koji organizovanim aktivnostima stvaraju sliku velike i autentične podrške partiji za koju rade, ali i često napadaju neistomišljenike.  

Kako bot od robot? Može li i botkinja?  

Znaš da je rodno osetljiv jezik česta tema kada su (je) mladi u pitanju. 

Kako je dr Ivana Jakšič rekla za MLADIInženjering rodno osetljivog jezika se sastoji u tome da uvažimo da žene postoje i u profesijama i na pozicijama u kojima ranije nisu (programerka, inženjerka, hirurškinja) i da takve nazive društvo što pre počne da koristi u većoj meri. Reč je o političkoj meri, kao što su i sve druge mere koje pokušavaju da umanje diskriminaciju neke grupe u društvu političke. I opiranje merama rodne ravnopravnosti je političko, u cilju da se postojeće, diskriminatorno stanje, održi i na takve proces nisu imune ni jezičke i druge društvene institucije.    

Kada god imaš neku dilemu na ovu temu, ovaj tekst dr Jakšić za MLADI je prava adresa. 

A šta ako te zbuni više verzija iste priče? 

Seti se medijskog uokviravanja (frejminga).  

Mediji nam pružaju sadržaje, ali često i način na koji treba da ga razumemo i razmišljamo o njemu. 

Pravo pitanje je da li je interes samo informisanje javnosti, kako bi trebalo da bude, ili neko može imati i druge interese. Ako nešto deluje sumnjivo, proveri iz više izvora. 

Kad su slike i fotografije u pitanju, tu su i alati poput Google Reverse, TinEye, Yandex, Forensically

Nema bolje opcije, nego da odmah pogledaš MLADI objavu i vidiš kako koji pretraživač funkcioniše. 

To je savet za svaki od ovih pojmova i pojava. 

Kratki vodič medijske pismenosti je živ poput medija. Uvek se može dodati nešto novo i drugačije.  

MLADI te poziva da koristiš sve ove resurse, deliš ih sa drugima i potom sigurno i znalački konzumiraš medijske sadržaje i sve druge sadržaje na koje nailaziš. 

Srećan nam Dan mladih! 

Autor: Lazar Simić

Naslovna fotografija: Shutterstock / Bibadash

Sharing is caring!