Ivana Jelača: Ključna veština XXI veka

Ivana Jelača: Ključna veština XXI veka

Medijska i digitalna pismenost su veštine kritičkog promatranja medijskih sadržaja, veštine pronalaženja informacija i proizvodnje medijskih sadržaja koje je, opet, ključno za aktivno građansko učešće.

Saznaj više

Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

Za mlade, u bilo kojoj oblasti da su aktivni ili žele da budu aktivni, veoma je važan način na koji pristupaju informacijama i kako ih obrađuju, da li ih analiziraju, imaju li dovoljno veština da ih kritički posmatraju.

Saznaj više

Luc Steinberg: Veštine kritičkog promišljanja

Luc Steinberg: Veštine kritičkog promišljanja

Bilo je mnogo entuzijazma, mnogo dobrih ideja i mislim da dobro razumeju koncept medijske pismenosti. Mislim da će biti spremni da kreiraju svoje treninge i da uče mlade ljude o važnosti medijske pismenosti, veštine kritičkog razmišljanja i kako da proizvode medijske sadržaje, kako da sarađuju s medijima, ali i kako da se bave aktivizmom.

Saznaj više

Održan prvi MLADI trening

Održan prvi MLADI trening

Nedavno je završena prva obuka za mlade aktivite i aktivistkinje u okviru projekta MLADI, a koja je održana 22-26 jula u Vrnjačkoj Banji. Bio je to prvi od tri treninga medijske i digitalne pismenosti koji su planirani u okviru treninga.

Saznaj više

Pokrenut projekat MLADI

Pokrenut projekat MLADI

 „1/3 mladih izložena je govoru mržnje na internetu. Tu je i manje vidljiva opasnost da zbog algoritama na internetu i društvenim mrežama upadamo u opinion bubble, gde čujemo samo stavove sa kojima se slažemo“ naglasila je Ivana Jelača, Koordinatorka projakta MLADI na skupu koji je organizovao EU Info centar povodom Evropske nedelje medijske pismenosti. U …

Saznaj više

Treninzi medijske i  digitalne pismenosti za mlade

Treninzi medijske i digitalne pismenosti za mlade

MLADI: Poziv za učešće na treningu

Saznaj više