Parada ponosa kroz izveštavanje medija 2014-2019

Parada ponosa kroz izveštavanje medija 2014-2019

Način izveštavanja medija sa Parade, utiče na to kakav će stav građani i građanke izgraditi prema njoj. Iako se poslednjih nekoliko godina u javnosti više govori o LGBT+ zajednici, uz privid da se radi na rešavanju problema sa kojima se ona svakodnevno suočava, konkretni koraci ka ostvarivanju jednakih prava još uvek nisu ostvareni.

Saznaj više

Govor mržnje ili sloboda izražavanja?

Govor mržnje ili sloboda izražavanja?

Govor mržnje je svuda oko nas – na grafitima, u komentarima na društvenim mrežama pa i u tradicionalnim medijima. Prema definiciji Saveta Evrope govor mržnje obuhvata sve oblike izražavanja koji šire, podstiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, …

Saznaj više

MLADI: Poziv za učešće na treningu

MLADI: Poziv za učešće na treningu

Četvorodnevni trening, koji će biti održan između 19.-22. septembra 2019. godine u Kraljevu, osnažiće tvoje veštine čitanja, razumevanja i proizvodnje medijskih sadržaja. Obuka, koja je prva od tri treninga, je koncipirana kao trening za omladinske edukatore/ke, pa će učesnici/e biti obučeni/e i kako da stečeno znanje efikasno prenesu na druge mlade ljude.

Saznaj više

Bez razumevanja medija, ne možemo da razumemo ni svet u kojem živimo

Bez razumevanja medija, ne možemo da razumemo ni svet u kojem živimo

Ako želimo da živimo u demokratskom društvu, potrebni su nam medijski pismeni građani/ke, jer bez razumevanja medija ne možemo da razumemo ni svet u kojem živimo.

Saznaj više

Mladi i mediji: Medijski pismeni – sebi i drugima korisni

Mladi i mediji: Medijski pismeni – sebi i drugima korisni

Medijska i digitalna pismenost su veštine kritičkog promatranja medijskih sadržaja, veštine pronalaženja informacija i proizvodnje medijskih sadržaja koje je, opet, ključno za aktivno građansko učešće.

Saznaj više

Ivana Jelača: Ključna veština XXI veka

Ivana Jelača: Ključna veština XXI veka

Medijska i digitalna pismenost su veštine kritičkog promatranja medijskih sadržaja, veštine pronalaženja informacija i proizvodnje medijskih sadržaja koje je, opet, ključno za aktivno građansko učešće.

Saznaj više

Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

Miljana Pejić: Kritičko promatranje infomacija

Za mlade, u bilo kojoj oblasti da su aktivni ili žele da budu aktivni, veoma je važan način na koji pristupaju informacijama i kako ih obrađuju, da li ih analiziraju, imaju li dovoljno veština da ih kritički posmatraju.

Saznaj više

Luc Steinberg: Veštine kritičkog promišljanja

Luc Steinberg: Veštine kritičkog promišljanja

Bilo je mnogo entuzijazma, mnogo dobrih ideja i mislim da dobro razumeju koncept medijske pismenosti. Mislim da će biti spremni da kreiraju svoje treninge i da uče mlade ljude o važnosti medijske pismenosti, veštine kritičkog razmišljanja i kako da proizvode medijske sadržaje, kako da sarađuju s medijima, ali i kako da se bave aktivizmom.

Saznaj više

Održan prvi MLADI trening

Održan prvi MLADI trening

Nedavno je završena prva obuka za mlade aktivite i aktivistkinje u okviru projekta MLADI, a koja je održana 22-26 jula u Vrnjačkoj Banji. Bio je to prvi od tri treninga medijske i digitalne pismenosti koji su planirani u okviru treninga.

Saznaj više

Pokrenut projekat MLADI

Pokrenut projekat MLADI

 „1/3 mladih izložena je govoru mržnje na internetu. Tu je i manje vidljiva opasnost da zbog algoritama na internetu i društvenim mrežama upadamo u opinion bubble, gde čujemo samo stavove sa kojima se slažemo“ naglasila je Ivana Jelača, Koordinatorka projakta MLADI na skupu koji je organizovao EU Info centar povodom Evropske nedelje medijske pismenosti. U …

Saznaj više

Treninzi medijske i  digitalne pismenosti za mlade

Treninzi medijske i digitalne pismenosti za mlade

MLADI: Poziv za učešće na treningu

Saznaj više